ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
2
อบ.3
0
0
0
2
รวม อบ.
0
0
0
4
ป.1
0
0
0
3
ป.2
0
0
0
3
ป.3
0
0
0
3
ป.4
0
0
0
3
ป.5
0
0
0
3
ป.6
0
0
0
3
รวมประถม
0
0
0
18
ม.1
0
0
0
3
ม.2
0
0
0
3
ม.3
0
0
0
3
รวมมัธยมต้น
0
0
0
9
ม.4
0
0
0
2
ม.5
0
0
0
2
ม.6
0
0
0
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
6
รวมทั้งหมด
0
0
0
37
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...