ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
265
327
592
14
ม.2
229
311
540
14
ม.3
259
329
588
14
รวมมัธยมต้น
753
967
1,720
42
ม.4
127
256
383
9
ม.5
92
256
348
9
ม.6
105
236
341
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
324
748
1,072
26
รวมทั้งหมด
1,077
1,715
2,792
68
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...