ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
8
23
1
อบ.3
10
8
18
1
รวม อบ.
25
16
41
2
ป.1
13
18
31
1
ป.2
17
16
33
1
ป.3
16
13
29
1
ป.4
23
15
38
1
ป.5
17
15
32
1
ป.6
7
23
30
1
รวมประถม
93
100
193
6
ม.1
20
14
34
1
ม.2
16
11
27
1
ม.3
23
11
34
1
รวมมัธยมต้น
59
36
95
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
177
152
329
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...