ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
9
21
1
อบ.3
12
13
25
1
รวม อบ.
24
22
46
2
ป.1
16
16
32
1
ป.2
15
13
28
1
ป.3
19
13
32
1
ป.4
16
13
29
1
ป.5
9
24
33
1
ป.6
12
12
24
1
รวมประถม
87
91
178
6
ม.1
26
12
38
1
ม.2
25
12
37
1
ม.3
18
17
35
1
รวมมัธยมต้น
69
41
110
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
180
154
334
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...