ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุสูง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
9
20
1
อบ.3
7
12
19
1
รวม อบ.
18
21
39
2
ป.1
9
11
20
1
ป.2
15
9
24
1
ป.3
10
11
21
1
ป.4
20
12
32
1
ป.5
8
13
21
1
ป.6
13
17
30
1
รวมประถม
75
73
148
6
ม.1
12
11
23
1
ม.2
15
6
21
1
ม.3
14
14
28
1
รวมมัธยมต้น
41
31
72
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
134
125
259
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...