ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
10
14
1
อบ.3
12
8
20
1
รวม อบ.
16
18
34
2
ป.1
8
10
18
1
ป.2
11
8
19
1
ป.3
14
17
31
1
ป.4
6
10
16
1
ป.5
12
14
26
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
57
66
123
6
ม.1
8
9
17
1
ม.2
9
8
17
1
ม.3
4
7
11
1
รวมมัธยมต้น
21
24
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
108
202
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...