ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
11
20
1
อบ.2
7
9
16
1
อบ.3
12
4
16
1
รวม อบ.
28
24
52
3
ป.1
10
7
17
1
ป.2
16
9
25
1
ป.3
13
17
30
1
ป.4
14
11
25
1
ป.5
16
15
31
1
ป.6
12
8
20
1
รวมประถม
81
67
148
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
109
91
200
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...