ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
15
17
32
1
ม.2
13
15
28
1
ม.3
19
13
32
1
รวมมัธยมต้น
47
45
92
3
ม.4
14
8
22
1
ม.5
8
10
18
1
ม.6
14
13
27
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
36
31
67
4
รวมทั้งหมด
83
76
159
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...