ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
14
17
31
1
ม.2
19
11
30
1
ม.3
20
12
32
1
รวมมัธยมต้น
53
40
93
3
ม.4
9
11
20
1
ม.5
14
12
26
1
ม.6
7
21
28
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
30
44
74
4
รวมทั้งหมด
83
84
167
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...