ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังไทร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
3
1
4
1
รวม อบ.
10
8
18
2
ป.1
6
2
8
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
2
0
2
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
8
5
13
1
ป.6
2
2
4
1
รวมประถม
31
18
49
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
26
67
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...