ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
3
5
1
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
11
9
20
3
ป.1
9
7
16
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
13
3
16
1
ป.4
10
8
18
1
ป.5
13
7
20
1
ป.6
12
11
23
1
รวมประถม
62
42
104
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
51
124
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...