ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
3
8
1
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
13
11
24
3
ป.1
8
4
12
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
14
4
18
1
ป.5
11
8
19
1
ป.6
15
9
24
1
รวมประถม
62
38
100
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
49
124
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...