ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองทองทราย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
10
5
15
1
รวม อบ.
16
12
28
2
ป.1
10
9
19
1
ป.2
8
3
11
1
ป.3
6
10
16
1
ป.4
6
12
18
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
7
10
17
1
รวมประถม
44
51
95
6
ม.1
11
6
17
1
ม.2
12
6
18
1
ม.3
9
9
18
1
รวมมัธยมต้น
32
21
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
84
176
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...