ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองทองทราย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
10
8
18
1
รวม อบ.
17
13
30
2
ป.1
8
5
13
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
5
10
15
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
37
47
84
6
ม.1
15
7
22
1
ม.2
13
8
21
1
ม.3
10
4
14
1
รวมมัธยมต้น
38
19
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
79
171
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...