ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดคีรีวัน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
2
5
7
1
รวม อบ.
6
9
15
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
8
3
11
1
ป.3
7
2
9
1
ป.4
11
1
12
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
16
6
22
1
รวมประถม
57
23
80
6
ม.1
24
5
29
1
ม.2
10
3
13
1
ม.3
7
6
13
1
รวมมัธยมต้น
41
14
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
46
150
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...