ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดคีรีวัน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
0
3
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
9
3
12
2
ป.1
4
4
8
1
ป.2
11
6
17
1
ป.3
12
3
15
1
ป.4
9
2
11
1
ป.5
9
1
10
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
55
21
76
6
ม.1
13
2
15
1
ม.2
18
6
24
1
ม.3
9
3
12
1
รวมมัธยมต้น
40
11
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
35
139
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...