ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
219
228
447
10
ม.2
222
225
447
10
ม.3
209
246
455
10
รวมมัธยมต้น
650
699
1,349
30
ม.4
94
214
308
7
ม.5
101
148
249
7
ม.6
101
158
259
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
296
520
816
21
รวมทั้งหมด
946
1,219
2,165
51
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...