ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลตาพระยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
30
21
51
2
อบ.3
24
34
58
2
รวม อบ.
54
55
109
4
ป.1
32
31
63
2
ป.2
38
15
53
2
ป.3
28
28
56
2
ป.4
36
23
59
2
ป.5
22
26
48
2
ป.6
27
21
48
2
รวมประถม
183
144
327
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
237
199
436
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...