ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
12
15
27
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
9
11
20
1
ป.3
14
13
27
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
10
14
24
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
58
58
116
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
73
143
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...