ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
22
39
2
อบ.3
26
12
38
2
รวม อบ.
43
34
77
4
ป.1
24
22
46
2
ป.2
27
16
43
2
ป.3
26
17
43
2
ป.4
23
24
47
2
ป.5
25
26
51
2
ป.6
21
25
46
2
รวมประถม
146
130
276
12
ม.1
42
17
59
2
ม.2
23
12
35
1
ม.3
19
14
33
1
รวมมัธยมต้น
84
43
127
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
273
207
480
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...