ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคคลาน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
8
15
1
อบ.2
14
13
27
2
อบ.3
16
23
39
2
รวม อบ.
37
44
81
5
ป.1
21
19
40
2
ป.2
21
28
49
2
ป.3
21
19
40
2
ป.4
27
18
45
2
ป.5
26
14
40
2
ป.6
16
18
34
2
รวมประถม
132
116
248
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
169
160
329
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...