ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
6
21
1
อบ.3
9
12
21
1
รวม อบ.
24
18
42
2
ป.1
10
12
22
1
ป.2
13
8
21
1
ป.3
8
16
24
1
ป.4
14
18
32
1
ป.5
19
14
33
1
ป.6
15
10
25
1
รวมประถม
79
78
157
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
103
96
199
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...