ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมะกอก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
14
11
25
2
ป.1
7
10
17
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
11
8
19
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
40
36
76
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
47
101
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...