ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองติม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
26
16
42
2
อบ.2
22
25
47
2
อบ.3
23
16
39
2
รวม อบ.
71
57
128
6
ป.1
32
22
54
2
ป.2
30
28
58
2
ป.3
29
28
57
2
ป.4
29
31
60
2
ป.5
22
23
45
2
ป.6
26
18
44
2
รวมประถม
168
150
318
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
239
207
446
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...