ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดเวียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
16
33
1
อบ.3
16
15
31
1
รวม อบ.
33
31
64
2
ป.1
16
20
36
1
ป.2
19
15
34
1
ป.3
22
16
38
1
ป.4
16
19
35
1
ป.5
16
16
32
1
ป.6
14
11
25
1
รวมประถม
103
97
200
6
ม.1
8
12
20
1
ม.2
8
11
19
1
ม.3
20
11
31
1
รวมมัธยมต้น
36
34
70
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
172
162
334
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...