ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกไพล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
14
26
1
อบ.3
14
16
30
1
รวม อบ.
26
30
56
2
ป.1
15
17
32
1
ป.2
17
18
35
1
ป.3
23
19
42
2
ป.4
17
11
28
1
ป.5
15
8
23
1
ป.6
13
12
25
1
รวมประถม
100
85
185
7
ม.1
15
17
32
1
ม.2
14
8
22
1
ม.3
17
16
33
1
รวมมัธยมต้น
46
41
87
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
172
156
328
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...