ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
13
16
29
1
รวม อบ.
23
22
45
2
ป.1
8
13
21
1
ป.2
17
11
28
1
ป.3
14
6
20
1
ป.4
16
13
29
1
ป.5
17
9
26
1
ป.6
10
13
23
1
รวมประถม
82
65
147
6
ม.1
17
22
39
2
ม.2
21
18
39
2
ม.3
15
19
34
2
รวมมัธยมต้น
53
59
112
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
158
146
304
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...