ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
12
20
1
อบ.3
17
12
29
1
รวม อบ.
25
24
49
2
ป.1
13
9
22
1
ป.2
15
14
29
1
ป.3
14
10
24
1
ป.4
10
12
22
1
ป.5
11
16
27
1
ป.6
13
7
20
1
รวมประถม
76
68
144
6
ม.1
23
26
49
2
ม.2
33
32
65
2
ม.3
38
24
62
2
รวมมัธยมต้น
94
82
176
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
195
174
369
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...