ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
16
29
1
อบ.3
9
11
20
1
รวม อบ.
22
27
49
2
ป.1
17
12
29
1
ป.2
14
7
21
1
ป.3
14
13
27
1
ป.4
16
11
27
1
ป.5
10
12
22
1
ป.6
9
15
24
1
รวมประถม
80
70
150
6
ม.1
23
21
44
2
ม.2
20
22
42
2
ม.3
29
29
58
2
รวมมัธยมต้น
72
72
144
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
174
169
343
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...