ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
18
42
2
อบ.3
23
20
43
2
รวม อบ.
47
38
85
4
ป.1
21
22
43
2
ป.2
28
19
47
2
ป.3
30
19
49
2
ป.4
26
18
44
2
ป.5
26
11
37
2
ป.6
25
24
49
2
รวมประถม
156
113
269
12
ม.1
15
27
42
2
ม.2
25
33
58
2
ม.3
25
38
63
2
รวมมัธยมต้น
65
98
163
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
268
249
517
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...