ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
23
8
31
1
รวม อบ.
32
16
48
2
ป.1
12
18
30
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
9
11
20
1
ป.5
6
8
14
1
ป.6
4
14
18
1
รวมประถม
51
69
120
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
85
168
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...