ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
6
19
1
อบ.3
8
10
18
1
รวม อบ.
21
16
37
2
ป.1
23
6
29
1
ป.2
13
19
32
1
ป.3
7
9
16
1
ป.4
12
10
22
1
ป.5
9
11
20
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
70
63
133
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
79
170
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...