ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกะสัง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
11
18
1
อบ.3
12
11
23
1
รวม อบ.
19
22
41
2
ป.1
10
14
24
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
13
5
18
1
ป.4
9
13
22
1
ป.5
19
7
26
1
ป.6
8
14
22
1
รวมประถม
66
61
127
6
ม.1
26
12
38
1
ม.2
15
17
32
1
ม.3
11
20
31
1
รวมมัธยมต้น
52
49
101
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
137
132
269
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...