ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
4
15
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
20
12
32
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
16
9
25
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
0
8
8
1
ป.6
7
12
19
1
รวมประถม
49
54
103
6
ม.1
14
7
21
1
ม.2
9
13
22
1
ม.3
11
9
20
1
รวมมัธยมต้น
34
29
63
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
103
95
198
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...