ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกแจง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
10
16
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
14
18
32
2
ป.1
14
17
31
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
8
12
20
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
9
3
12
1
ป.6
3
7
10
1
รวมประถม
51
52
103
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
70
135
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...