ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านรัตนะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
23
16
39
1
อบ.3
16
18
34
1
รวม อบ.
39
34
73
2
ป.1
23
17
40
1
ป.2
16
14
30
1
ป.3
11
14
25
1
ป.4
17
20
37
1
ป.5
16
6
22
1
ป.6
17
19
36
1
รวมประถม
100
90
190
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
139
124
263
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...