ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกทหาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
10
16
26
1
รวม อบ.
20
22
42
2
ป.1
7
13
20
1
ป.2
17
4
21
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
11
5
16
1
ป.5
6
14
20
1
ป.6
9
12
21
1
รวมประถม
60
58
118
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
80
160
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...