ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทับทิมสยาม03 ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
8
10
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
7
14
21
2
ป.1
9
3
12
1
ป.2
10
4
14
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
12
9
21
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
54
34
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
48
109
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...