ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทับทิมสยาม03 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
10
2
12
1
รวม อบ.
14
7
21
2
ป.1
10
4
14
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
13
10
23
1
ป.5
8
5
13
1
ป.6
2
7
9
1
รวมประถม
50
40
90
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
47
111
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...