ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังบูรพา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
10
25
1
อบ.3
11
16
27
1
รวม อบ.
26
26
52
2
ป.1
20
16
36
1
ป.2
13
20
33
1
ป.3
19
12
31
1
ป.4
20
23
43
1
ป.5
21
16
37
1
ป.6
20
13
33
1
รวมประถม
113
100
213
6
ม.1
27
11
38
1
ม.2
20
13
33
1
ม.3
19
9
28
1
รวมมัธยมต้น
66
33
99
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
205
159
364
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...