ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังบูรพา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
9
27
1
อบ.3
16
12
28
1
รวม อบ.
34
21
55
2
ป.1
13
15
28
1
ป.2
16
17
33
1
ป.3
13
22
35
1
ป.4
19
11
30
1
ป.5
22
23
45
1
ป.6
20
17
37
1
รวมประถม
103
105
208
6
ม.1
28
16
44
1
ม.2
19
16
35
1
ม.3
14
11
25
1
รวมมัธยมต้น
61
43
104
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
198
169
367
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...