ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
18
34
1
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
28
28
56
2
ป.1
21
18
39
2
ป.2
19
15
34
1
ป.3
17
13
30
1
ป.4
13
9
22
1
ป.5
21
12
33
1
ป.6
20
20
40
2
รวมประถม
111
87
198
8
ม.1
29
17
46
1
ม.2
17
13
30
1
ม.3
17
21
38
1
รวมมัธยมต้น
63
51
114
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
202
166
368
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...