ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
11
23
1
อบ.3
13
13
26
1
รวม อบ.
25
24
49
2
ป.1
10
16
26
1
ป.2
16
12
28
1
ป.3
11
11
22
1
ป.4
20
12
32
1
ป.5
9
10
19
1
ป.6
12
16
28
1
รวมประถม
78
77
155
6
ม.1
11
7
18
1
ม.2
13
10
23
1
ม.3
5
5
10
1
รวมมัธยมต้น
29
22
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
132
123
255
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...