ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
4
22
1
อบ.3
11
10
21
1
รวม อบ.
29
14
43
2
ป.1
13
18
31
1
ป.2
11
13
24
1
ป.3
16
11
27
1
ป.4
11
11
22
1
ป.5
18
12
30
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
78
75
153
6
ม.1
9
11
20
1
ม.2
11
7
18
1
ม.3
13
10
23
1
รวมมัธยมต้น
33
28
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
140
117
257
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...