ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
9
24
1
อบ.3
15
19
34
1
รวม อบ.
30
28
58
2
ป.1
10
16
26
2
ป.2
15
16
31
2
ป.3
17
14
31
2
ป.4
19
12
31
2
ป.5
13
21
34
2
ป.6
23
21
44
2
รวมประถม
97
100
197
12
ม.1
12
17
29
1
ม.2
20
17
37
2
ม.3
17
13
30
1
รวมมัธยมต้น
49
47
96
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
176
175
351
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...