ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพุทธิสาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
12
11
23
2
ป.1
6
11
17
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
8
5
13
1
ป.6
13
6
19
1
รวมประถม
51
45
96
6
ม.1
6
0
6
1
ม.2
3
4
7
1
ม.3
3
0
3
1
รวมมัธยมต้น
12
4
16
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
60
135
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...