ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเรือ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
9
11
20
1
รวม อบ.
13
17
30
2
ป.1
18
8
26
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
60
40
100
6
ม.1
11
3
14
1
ม.2
14
7
21
1
ม.3
10
4
14
1
รวมมัธยมต้น
35
14
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
108
71
179
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...