ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
8
13
1
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
13
14
27
1
รวม อบ.
26
27
53
3
ป.1
6
4
10
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
5
9
14
1
ป.6
2
4
6
1
รวมประถม
33
34
67
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
61
120
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...