ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
13
23
1
อบ.3
12
15
27
1
รวม อบ.
22
28
50
2
ป.1
11
8
19
1
ป.2
16
11
27
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
11
16
27
1
ป.5
15
9
24
1
ป.6
14
15
29
1
รวมประถม
78
67
145
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
95
195
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...