ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
13
14
27
2
ป.1
8
3
11
1
ป.2
10
4
14
1
ป.3
7
2
9
1
ป.4
9
11
20
1
ป.5
6
8
14
1
ป.6
11
6
17
1
รวมประถม
51
34
85
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
48
112
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...