ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหล่ม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
5
15
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
18
14
32
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
0
0
0
0
ป.5
2
5
7
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
29
26
55
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
40
87
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...