ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
13
12
25
2
ป.1
4
7
11
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
4
8
12
1
ป.5
9
6
15
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
43
40
83
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
52
108
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...