ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทับใหม่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
15
13
28
1
รวม อบ.
20
19
39
2
ป.1
16
7
23
1
ป.2
16
7
23
1
ป.3
11
11
22
1
ป.4
7
11
18
1
ป.5
12
6
18
1
ป.6
11
14
25
1
รวมประถม
73
56
129
6
ม.1
23
11
34
1
ม.2
20
16
36
1
ม.3
16
13
29
1
รวมมัธยมต้น
59
40
99
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
152
115
267
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...