ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
8
13
1
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
12
1
13
1
รวม อบ.
23
15
38
3
ป.1
7
8
15
1
ป.2
6
9
15
1
ป.3
9
2
11
1
ป.4
4
8
12
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
10
3
13
1
รวมประถม
43
35
78
6
ม.1
1
12
13
1
ม.2
5
6
11
1
ม.3
3
1
4
1
รวมมัธยมต้น
9
19
28
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
69
144
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...