ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
6
11
1
อบ.2
9
1
10
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
22
15
37
3
ป.1
6
9
15
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
3
9
12
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
9
4
13
1
ป.6
2
13
15
1
รวมประถม
33
42
75
6
ม.1
6
6
12
1
ม.2
1
1
2
1
ม.3
5
2
7
1
รวมมัธยมต้น
12
9
21
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
66
133
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...