ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังรี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
3
5
1
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
17
21
38
3
ป.1
7
5
12
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
3
6
9
1
ป.4
2
6
8
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
31
33
64
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
54
102
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...