ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังรี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
5
11
1
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
25
21
46
3
ป.1
7
4
11
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
1
7
8
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
32
33
65
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
54
111
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...