ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนร่มเกล้า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
15
36
2
อบ.3
19
13
32
2
รวม อบ.
40
28
68
4
ป.1
28
19
47
2
ป.2
29
24
53
2
ป.3
21
21
42
2
ป.4
30
34
64
2
ป.5
29
30
59
2
ป.6
17
29
46
2
รวมประถม
154
157
311
12
ม.1
28
25
53
2
ม.2
23
24
47
2
ม.3
24
31
55
2
รวมมัธยมต้น
75
80
155
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
269
265
534
22
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...