ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนร่มเกล้า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
13
32
2
อบ.3
25
21
46
2
รวม อบ.
44
34
78
4
ป.1
28
25
53
2
ป.2
23
21
44
2
ป.3
25
33
58
2
ป.4
30
29
59
2
ป.5
16
27
43
2
ป.6
26
21
47
2
รวมประถม
148
156
304
12
ม.1
24
24
48
2
ม.2
26
32
58
2
ม.3
23
29
52
2
รวมมัธยมต้น
73
85
158
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
265
275
540
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...