ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งคอม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
15
9
24
2
ป.1
8
13
21
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
3
12
15
1
ป.5
5
11
16
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
36
52
88
6
ม.1
8
3
11
1
ม.2
4
11
15
1
ม.3
5
9
14
1
รวมมัธยมต้น
17
23
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
84
152
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...