ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
45
46
91
3
อบ.2
58
77
135
4
อบ.3
72
62
134
4
รวม อบ.
175
185
360
11
ป.1
70
77
147
5
ป.2
90
92
182
5
ป.3
59
79
138
5
ป.4
76
90
166
5
ป.5
79
86
165
5
ป.6
83
90
173
4
รวมประถม
457
514
971
29
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
632
699
1,331
40
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...