ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
51
57
108
4
อบ.2
77
79
156
4
อบ.3
64
85
149
4
รวม อบ.
192
221
413
12
ป.1
77
71
148
5
ป.2
73
79
152
5
ป.3
90
95
185
5
ป.4
59
84
143
5
ป.5
78
92
170
5
ป.6
82
88
170
5
รวมประถม
459
509
968
30
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
651
730
1,381
42
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...