ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพร้าว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
7
13
1
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
12
9
21
1
รวม อบ.
26
25
51
3
ป.1
11
10
21
1
ป.2
4
15
19
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
11
5
16
1
ป.6
14
11
25
1
รวมประถม
58
58
116
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
83
167
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...