ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
16
36
1
อบ.3
8
13
21
1
รวม อบ.
28
29
57
2
ป.1
15
8
23
1
ป.2
6
9
15
1
ป.3
13
13
26
1
ป.4
14
10
24
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
16
12
28
1
รวมประถม
75
63
138
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
103
92
195
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...