ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแสง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
14
10
24
2
ป.1
15
8
23
1
ป.2
16
15
31
1
ป.3
10
9
19
1
ป.4
11
15
26
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
8
12
20
1
รวมประถม
69
64
133
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
74
157
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...